Algemene voorwaarden

 

Hond Puur Natuur (beheerder van YOUR DOG - OUR JOB):

- neemt de zorg van uw hond op zich gedurende de periode dat uw hond onder haar hoede valt;

- doet dit met de grootst mogelijke zorg en toewijding;

- is verantwoordelijk voor de veiligheid van uw hond gedurende de periode dat uw hond onder haar hoede valt;

- herroept zich op uw aansprakelijkheid wanneer uw hond schade heeft aangericht;

- is niet aansprakelijk voor de gezondheid, het overlijden of het gedrag van uw hond;

- is wel aansprakelijk wanneer er niet op vakbekwame wijze met uw dier wordt omgegaan;

- grijpt verbaal of fysiek in wanneer de situatie daarom vraagt;

- brengt u op de hoogte als er zorgen zijn over de gezondheid of het gedrag van uw hond;

- zal altijd eerlijk en naar waarheid handelen;

- zal wanneer zij uw huissleutel bij zich draag hier deze zorgvuldig mee om gaan;

- zal uw sleutel niet zonder toestemming dupliceren of voorzien van uw adres en teruggeven op het moment dat u daarom vraagt.

 

U:

- brengt mij op de hoogte wanneer uw hond ziek is, parasieten, vlooien, mijt of diarree heeft of loops is;

- brengt mij op de hoogte als uw hond serieuze of ernstige gedragsveranderingen laat zien (bijvoorbeeld ziekte, vechten of weglopen);

- zorgt ervoor dat uw hond aanwezig is op het moment dat uw hond wordt opgehaald;

- blijft aansprakelijk voor de gezondheid en het gedrag van uw hond;

- bent verantwoordelijk voor de kosten wanneer uw hond een tuigje, GPS, muilkorf of correctieband nodig heeft tijdens het uitvoeren van de diensten van Hond Puur Natuur;

- wordt minimaal 3 maanden van te voren op de hoogte gebracht van eventuele prijswijzigingen.

 

Uw hond:

- wordt zo goed mogelijk verzorgt gedurende de periode dat hij of zij onder mijn hoede valt;

- krijgt een eigen halsband met penning voor de uitlaatservice, deze blijft eigendom van Hond Puur Natuur;

- krijgt na de wandelingen vers drinkwater bij u thuis;

- luistert goed naar zijn of haar naam en kan loslopen en luisteren;

- is sociaal en past zich aan in een roedel;

- is niet verplicht geënt te zijn of behandeld tegen kennelhoest of rabiës maar dient wel in goede gezondheid te zijn en vrij van besmettelijke ziektes;

- is verplicht om gesteriliseerd of gecastreerd te zijn, een teefje na de eerste loopsheid en reutje tussen 6 en 12 maanden tenzij eerder nodig, dan wordt dit voorafgaand aan het abonnement met u besproken en afgesproken;

- krijgt de kans om her- of geïntroduceerd te worden in de uitlaatservice;

- wordt in geval van acute nood naar de dichtstbijzijnde beschikbare dierenarts gebracht.

 

Uw maandabonnement:

- heeft een looptijd van een kalendermaand;

- heeft een opzegtermijn van een kalendermaand;

- kan ook vanuit Hond Puur Natuur worden opgezegd en heeft dan ook een opzegtermijn van een maand tenzij de reden van opzegging dermate ernstig is, bijvoorbeeld door gedrag van uw hond waardoor de rust in de roedel dermate verstoord wordt of wanneer het gedrag van uw hond, uw hond zichzelf daarmee dermate in gevaar brengt, dan wordt het abonnement per direct stopgezet en vindt er geen restitutie plaats van de resterende wandelingen, eventueel tegoed aan wandelingen komt hiermee ook te vervallen;

- bevat één of een aantal vaste wandelingen of dagen per week, u kunt flexibel de dagen wijzigen in de maand zelf, cancelt u een wandeling of dag dan kunt u die in de maand zelf of uiterlijk in de opvolgende maand opnieuw kosteloos inzetten, doet u dat niet dan komt deze te vervallen en vindt er geen restitutie plaats;

- bevat een aantal doordeweekse wandelingen, deze kunnen niet gecompenseerd worden met wandelingen of dagen in het weekend of pensiondagen wanneer u een wandeling of dag afzegt of wanneer deze door feestdagen is komen te vervallen;

- valt de wandeling of dag op een feestdag dan heeft u deze tegoed op een andere doordeweekse dag in dezelfde of opvolgende maand.

- wordt vooraf automatisch geïncasseerd op de 25e van maand;

- kunt u naar beneden bijstellen, dit dient u uiterlijk de 15e van de maand door te geven voor de opvolgende maand;

- kunt u te alle tijden naarboven bijstellen;

- kunt u pauzeren wanneer u tijdelijk geen uitlaatservice nodig heeft, dit dient u uiterlijk de 15e van de maand door te geven voor de opvolgende maand;

- kunt u ook na de 15e van de maand voor de opvolgende maand naar beneden bijstellen of pauzeren maar dan wordt er € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

- op nationale feestdagen zijn wij gesloten. Staat er een wandeling of dag voor uw hond ingepland dan mag u deze dezelfde of uiterlijk de volgende maand op een andere doordeweekse dag inhalen. Doet u dat niet dan komt de wandeling of dag te vervallen en vindt er geen restitutie plaats. Neemt u vijf wandelingen per week af dan wordt deze dag in mindering gebracht op uw maandelijkse factuur.